Spółka partnerska – wymogi prawne

Wymogi prawne informują o tym, aby umowa spółki partnerskiej została sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Co powinno znaleźć się w umowie?

Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać m.in.:
– firmę
– siedzibę spółki
– wskazanie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z określeniem ich wartości
– określenie przedmiotu działania spółki
– określenie wolnego zawodu, który będzie wykonywany w ramach działalności spółki

Warto podkreślić, że zawarcie umowy spółki partnerskiej nie jest czynnością prowadzącą do powstania spółki. Istotne w tym celu jest zgłoszenie przez partnerów do rejestru przedsiębiorców KRS. Wpis do rejestru ma charakter konstytutywny. Ponadto należy wspomnieć, że za zobowiązania powstałe w wyniku działań spółki pomiędzy dniem zawarcia umowy a dniem jej rejestracji odpowiedzialność ponoszą osoby działające w imieniu spółki, czyli najczęściej przyszli partnerzy. Partnerzy odpowiadają osobiście z własnych majątków w sposób solidarny.

Spółka partnerska – wymogi prawne
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt