Spółka z o.o. komandytowa

Pomysł na połączeniem spółki z o.o. ze spółką komandytową powstał ze względu na podwójne opodatkowanie. Przepisy stanowią, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega zarówno podatkowi od osób prawnych (CIT), jak i podatkowi od osób fizycznych (PIT).

Stwierdzenie, że spółka z o.o. komandytowa to połączenie dwóch spółek jest bardzo kolokwialne. Prawda jest taka, że nie jest to osobny typ spółki, a dokładniej spółka zawarta między spółką z o.o. a jej wspólnikiem. Działanie to wykonuje się, ponieważ spółka komandytowa to spółka osobowa, która nie jest podatnikiem podatków dochodowych –są nimi wspólnicy.

Elementem tej konstrukcji jest możliwość oderwania udziału w zysku od wysokości wniesionego wkładu. Polega to zatem na tym, że spółka z o.o. będzie komplementariuszem i w całości będzie odpowiedzialna za zobowiązania spółki, przy czym jej udział w zysku będzie na poziomie 1%, a więc podwójne opodatkowanie będzie wynosiło 1% zysku.

Założenie spółki z o.o. komandytowej wiąże się jednak z kosztami w postaci:

  1. Podwójnej opłaty za rejestrację spółki (każdą spółkę należy założyć oddzielnie)
  2. Konieczności prowadzenia odrębnej księgowości przez obie ze spółek
  3. Obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli wspólnikami biernymi są osoby fizyczne
Spółka z o.o. komandytowa
Przewiń na górę