Spółka z o.o. NON PROFIT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z określeniem Non Profit zakładana jest do realizacji określonego celu społecznego. Funkcjonowanie spółki można porównać do działań fundacji lub stowarzyszenia.

Spółka ta z założenia nie zamierza maksymalizować zysku, a jej umowa określa jasno, że jednostka nie podejmuje działań typowych jak działalność gospodarcza. W umowie umieszczone są również zapisy mówiące, że całość zysków będzie przeznczona na cele statutowe spółki oraz że wypracowane zyski nie zostaną przeznaczone do podziału między udziałowców.

Spółki Non Profit najczęściej realizują działalność: naukową, naukowo-techniczną, oświatową, dobroczynną, związaną z ochroną środowiska, kulturą fizyczną, inicjatywami społecznymi.

Rejestracja spółki Non Profit może zostać przeprowadzona w systemie elektronicznym (taka forma jest tańsza i szybsza), a następnie konieczne jest wprowadzenie w umowie odpowiednich zapisów typowych dla tej formy prowadzenia firmy.

Spółka z o.o. NON PROFIT
Przewiń na górę