Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z o.o. w organizacji – kiedy mamy z nią do czynienia?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacje stanowi początkową fazę istnienia spółki z o.o.. Istotnie należy zaznaczyć, że momentem jej powstania wskazuje się zawarcie umowy spółki. W formie spółka funkcjonuje do momentu uzyskania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Procedura założenia spółki obliguje do dopełnienia kilku istotnych formalności skutkujących uzyskania pełnej zdolności prawnej przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

spolka-zoo-w-organizacji
Pomoc w rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią

Spółka z o.o. w organizacji – do czego jest uprawniona?

Spłka z o.o. w organizacji może zawierać umowy, nabywać lub sprzedawać towary bądź usługi, kupować nieruchomości, zatrudniać i zwalniać pracowników, wytaczać procesy przed sądem lub zostać pozwana. Warto również zaznaczyć, że spółka z o.o. w organizacji ma prawo do posiadania swojego numeru NIP, co pozwala wystawiać faktury za sprzedane usługi lub towary.

Warto tutaj zaznaczyć, że należy posługiwać się oznaczeniem “spółka w organizacji”.

Reprezentacja w spółce z o.o. w organizacji – jakie są zasady reprezentacji?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest reprezentowana przez zarząd lub wyznaczonego prokurenta. Istotne jest, że spółka może również wyznaczyć pełnomocnika powołanego uchwałą wspólników.

Odpowiedzialność w spółce z o.o. w organizacji

Za zobowiązania spółki z o.o. w organizacji odpowiadają także osoby, które działały w imieniu spółki, a także jej wspólnicy.

Oferta rejestracji spółki z o.o.

Nasze biuro oferuje Państwu kompleksową pomoc w zakresie przeprowadzenia procedury rejestracji spółki. W imieniu klientów dopełniamy wszelkich formalności rejestracyjnych zarówno w systemie S24 jak również PRS.

 


Sprawdź również:

Czy spółka z o.o. musi powołać prezesa?

Jak korzystnie założyć spółkę z o.o.?

Zakładanie konta w systemie S24

Spółka z o.o. w organizacji
Przewiń na górę