Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grupy spółek kapitałowych i stanowi najpopularniejszą formę prawną prowadzenia firmy.

Spółka z o.o. posiada osobowość prawną, a jej głównymi organami są zarząd i zgromadzenie wspólników.

Główną regulacją w spółce z oo. jest brak odpowiedzialności wspólników za ewentualne długi spółki – odpowiadają oni tylko do wysokości wniesionych wkładu, prywatny majątek jest zabezpieczony.

Spółkę szybko i niskim kosztem można zarejestrować w Krajowym rejestrze Sądowym poprzez system teleinformatyczny. Istnieje również możliwość tradycyjnej rejestracji spółki, jeśli konieczne jest zawarcie w umowie niestandardowych zapisów.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. wynosi 5.000 złotych, która ma zapewnić spółce środki na funkcjonowanie. Kapitał ten może być pokryty wkładem pieniężnym lub niepieniężnym np. ruchomości bądź nieruchomości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do prowadzenia pełnej księgowości.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przewiń na górę