CRBR

Obowiązek zgłoszenia beneficjenta do CRBR

Beneficjenci rzeczywiści spółek to osoby fizyczne sprawujące kontrolę nad spółkę, dzięki swoim uprawnieniom wynikającym z umowy spółki. Dla takich właśnie podmiotów stworzono system-Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który działa w Polsce od 13 października 2019 roku i gromadzi oraz przetwarza informacje o osobach nadzorujących spółki. W systemie znajdują się więc dane osobowe wszystkich przedstawicieli spółek. Zgłoszenie […]

Przewiń na górę