dokumenty rejestracyjne

Dokumenty do wniosku rejestracyjnego

Poza formularzami niezbędne są także dokumenty będące podstawą wniosku. Chodzi tu w szczególności o: Umowę (statut ewentualnie akt założycielski jednoosobowej spółki kapitałowej), gdy dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, dołącza się wpis z tego aktu. Oświadczenia osób reprezentujących spółkę obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie […]

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki

Jeśli planujesz rejestrację spółki to powinieneś wiedzieć jakie dokumenty będą Ci potrzebne. Dokumenty, które trzeba załączyć: akt notarialny obejmujący umowę spółki, uchwała wspólników o powołaniu zarządu – ten dokument dodajemy tylko wtedy, jeśli nie mamy tej uchwały w akcie notarialny, oświadczenie członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione – wszyscy członkowie zarządu […]

Przewiń na górę