Jak uzyskać REGON dla spółki?

Jak uzyskać REGON dla spółki?

Zgodnie z §1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń REGON stanowi rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Czym jest podmiot gospodarki narodowej? To osoba prawna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą. Uproszczona definicja mówi, że […]

Przewiń na górę