kapitał spółki zoo

Definicja aportu

Aport – niefinansowy wkład wspólnika na rzecz majątku zakładanej spółki. Może mieć formę materialną (np. maszyny, budynki, itp.), bądź formę wartości niematerialnych (licencje, patenty itp.). Jako aport możemy uznać prawa majątkowe, w przypadku których nie ma kłopotu z oszacowaniem wartości, wyceny, zbywalności, przydatności, jak również dostępności. Warto wiedzieć, iż jednym ze sposobów podniesienia wartości kapitału […]

Przewiń na górę