kapitał spółki zoo

Majątek spółki z o.o.

Majątkiem spółki nazywamy zarówno wszystkie prawa, jak i wszystkie majątkowe obowiązku podmiotu gospodarczego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dzięki posiadaniu odrębnej osobowości prawnej, ma możliwość nabywania przedmiotów majątkowych, które po zakupie zasilają mienie danego podmiotu. Majątek spółki można podzielić na 5 elementów. Składają się na niego: – kapitał zakładowy, – kapitał zapasowy, – kapitały rezerwowe, – […]

Definicja aportu

Aport – niefinansowy wkład wspólnika na rzecz majątku zakładanej spółki. Może mieć formę materialną (np. maszyny, budynki, itp.), bądź formę wartości niematerialnych (licencje, patenty itp.). Jako aport możemy uznać prawa majątkowe, w przypadku których nie ma kłopotu z oszacowaniem wartości, wyceny, zbywalności, przydatności, jak również dostępności. Warto wiedzieć, iż jednym ze sposobów podniesienia wartości kapitału […]

Przewiń na górę