kodeks spółek handlowych

Umowa spółki jawnej

Umowa spółki jawnej powinna być sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności – niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy.  Umowa spółki jawnej może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w systemie teleinformatycznym. Zawarcie umowy spółki jawnej online wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami m.in. można wnieść tylko wkłady pieniężne, umowa musi być podpisana za pomocą podpisu […]

Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!