komplementariusz

Jak napisać statut spółki komandytowo-akcyjnej?

Aktem regulującym wewnętrzne stosunki w spółce nie jest umowa, a statut. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.  Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, wysokość […]

Przewiń na górę