Krajowy Rejestr Sądowy

E-doręczenia – co to takiego?

E-doręczenia – co to takiego? Dowiedz się więcej na czym polegają e-doręczenia. Tytułowe e-doręczenia to nic innego, jak rejestrowanie doręczeń wykonanych drogą elektroniczną. Stanowią odpowiednik dla listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. Nie da się ukryć, iż usługa ta jest nową opcją w polskim prawie, a więc dopiero będzie się rozwijała i z czasem coraz powszechniej […]

Rejestracja spółki w KRS – wniosek papierowy czy elektroniczny

Wniosek o wpis spółki do KRS można złożyć w sądzie osobiście, przesłać pocztą lub skorzystać z drogi elektronicznej. Wysyłka dokumentów przez Internet wiąże się z dodatkowymi warunkami organizacyjno-technicznymi dotyczącymi formy wniosków i dokumentów oraz ich składania. Złożenie wniosku online możliwe jest tylko za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika. System ten dostępny jest na stronie […]

Wpis spółki do KRS – wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku należy dołączyć: druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu, druk KRS-WK – organy […]

Spółka partnerska – rejestracja w KRS

Po przygotowaniu i podpisaniu umowy spółki partnerzy zobowiązani są do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka partnerska może rozpocząć swoją działalność z chwilą wpisania jej do wspomnianego rejestru.  Rejestracja spółki partnerskiej w KRS zasadniczo nie różni się od rejestracji innych podmiotów. W terminie 7 dni od dnia zawarcie umowy partnerzy zobowiązani są do złożenia […]

Przewiń na górę