przebieg rejestracji spółki

Definicja aportu

Aport – niefinansowy wkład wspólnika na rzecz majątku zakładanej spółki. Może mieć formę materialną (np. maszyny, budynki, itp.), bądź formę wartości niematerialnych (licencje, patenty itp.). Jako aport możemy uznać prawa majątkowe, w przypadku których nie ma kłopotu z oszacowaniem wartości, wyceny, zbywalności, przydatności, jak również dostępności. Warto wiedzieć, iż jednym ze sposobów podniesienia wartości kapitału […]

Mikrorachunek podatkowy

Na obecną chwilę przedsiębiorcy opłacają podatki na rachunki odpowiednich Urzędów Skarbowych, a co ważne – każdy urząd posługuje się kilkoma numerami kont (w zależności od rodzaju podatku). Wraz z 1 stycznia 2020 roku w życie wejdzie przepis o tym, iż większość rachunków urzędowych, zostanie zastąpiona przez indywidualne rachunki przypisane do każdego podatnika tzw. mikrorachunek podatkowy. […]

Przewiń na górę