rejestracja spółek

Wybór kodów PKD przy rejestracji spółki

Jednym z obowiązkowych elementów przygotowania do rozpoczęcia procedury rejestracji spółki lub jednoosobowej działalności, jest prawidłowe ustalenie kodów PKD. Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD to wykaz kodów, które określają rodzaj wykonywanej działalności. Zostały one ustalone przez rozporządzenia Rady Ministrów w 2007 roku, i obowiązują od 2008. Ustalono je przede wszystkim na potrzeby urzędowych rejestrów, systemów […]

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego po rejestracji

Kolejnym krokiem niezbędny do zakończenia procedury rejestracji spółki z o.o., następującym po otrzymaniu wpisu do KRS, jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego, właściwego pod względem siedziby. W urzędzie należy złożyć: 1. PCC- 3 – formularz dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych. Należy go złożyć przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy spółki. Do jego złożenia […]

Pomoc przy zakładaniu i rejestracji spółek

Wielu przedsiębiorców z obawy przed kosztami i skomplikowaną ścieżką formalną rezygnuje z zakładania spółek. Nasza pomoc sprawi, że rejestracja przebiegnie sprawnie i ograniczy koszty do minimum. Zakładanie spółek w pigułce: Wybór formy spółki – zaczynamy od kompleksowego doradztwa w zakresie wyrobu właściwej formy prowadzenia działalności. Dobór odpowiedniej spółki ustalany jest na podstawie obszernego wywiadu z […]

Zakładanie spółki jawnej

Pierwszym etapem powstania spółki jawnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna ona określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Firma spółki jawnej powinna zawierać przynajmniej nazwisko […]

Rejestracja spółek osobowych

Rejestracja spółek jawnych – do założenia spółki jawnej niezbędne jest sporządzenie umowy, a po jej podpisaniu zarejestrowanie spółki w KRS, ZUS i US oraz złożenie wniosku o nadanie numerów REGON i NIP. Rejestracja spółek partnerskich – założenie spółki partnerskiej wymaga sporządzenia umowy, którą muszą podpisać wszyscy partnerzy. Po podpisaniu umowy zajmujemy się zgłoszeniem spółki do […]

Zakładanie spółki komandytowej

W spółce komandytowej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. To właśnie komplementariusz reprezentuje spółkę. Z kolei komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W przypadku jeśli komandytariusz wniósł cały wkład do spółki, którym pokryje w pełni […]

Rejestracja spółek

Zastanawiasz się jak założyć własną spółkę z ograniczoną działalnością? W Polsce co kwartał powstaje około 10 000 spółek z.o.o.. Jeśli nie wiesz jak zarejestrować działalność- koniecznie zapoznaj się z poniższym wpisem, który przybliży Ci temat i rozwieje wszelkie wątpliwości. W pierwszej kolejności ważne jest zapoznanie się z przepisami i aktami prawnymi. Nieznajomość przepisów nie zwalnia […]

Rejestracja spółki jawnej

Spółka jawna podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka ta powstaje nie w momencie podpisania umowy, lecz w momencie wpisania jej przez sąd do rejestru. Do tego czasu spółka nie istnieje i nie może być stroną czynności prawnych, ani też prowadzić działalności gospodarczej. Aby zarejestrować spółkę jawną konieczne jest: – podpisanie umowy, – zgłoszenie do […]

Rejestracja spółki – elektronicznie i w trybie S24

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to duża przyjemność i prestiż. Niezbędne jest jednak jej uprzednie zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podmiot gospodarczy zarejestrować można w każdym celu, jaki wyznaczył sobie przedsiębiorca, pod warunkiem, że jest on zgodny z prawem. Wpis do KRS następuje na podstawie wniosku, który złożyć można zarówno w sposób tradycyjny, jak i elektroniczny. […]

Przewiń do góry