spółka komandytowa

Umowa spółki komandytowej

Spółka komandytowa powstaje w drodze umowy między wspólnikami. Umowa spółki komandytowej, w przeciwieństwie do innych spółek osobowych takich jak jawna i partnerska, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Umowę spółki komandytowej można zawrzeć za pomocą wzorca umowy, wypełniając formularz w systemie teleinformatycznym oraz potwierdzając go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu […]

Zakładanie spółki komandytowej

W spółce komandytowej można wyodrębnić dwa rodzaje wspólników: komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie ze spółką i bez ograniczeń. To właśnie komplementariusz reprezentuje spółkę. Z kolei komandytariusz jest wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki. W przypadku jeśli komandytariusz wniósł cały wkład do spółki, którym pokryje w pełni […]

Przewiń na górę