spółka komandytowo-akcyjna

Jak napisać statut spółki komandytowo-akcyjnej?

Aktem regulującym wewnętrzne stosunki w spółce nie jest umowa, a statut. Statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze i powinien on zostać sporządzony w formie aktu notarialnego.  Statut spółki komandytowo-akcyjnej powinien zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość, wysokość […]

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Pierwszym etapem zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. W spółce komandytowo-akcyjnej są dwa rodzaje wspólników: – komplementariusz, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń, – akcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Umowa spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać: – nazwę firmy, – […]

Przewiń na górę