spółki jawne

Zakładanie spółki jawnej

Pierwszym etapem powstania spółki jawnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Powinna ona określać co najmniej firmę i siedzibę spółki, wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności spółki oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Firma spółki jawnej powinna zawierać przynajmniej nazwisko […]

Przewiń na górę