udziały w spółce

Udziały w spółce

Jedną z najistotniejszych rzeczy z punktu widzenia wspólników z pewnością są udziały. Udziały to miara praw przysługujących wspólnikowi do spółki. Jako udział określić można część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych danego wspólnika. Minimalna wartość udziału określona jest w umowie spółki i wynosi 50 zł. Suma wszystkich udziałów musi równać […]

Pierwszeństwo nabycia udziałów

Jeżeli umowa spółka nie zawiera specjalnych zapisów ograniczających proces zbywania udziałów, to co zasady można je zbywać bez ograniczeń. W większości firm w umowie spółki widnieje zapis o prawie pierwszeństwa nabycia zbywanych udziałów. Daje on możliwość decyzji wspólnikom czy innym jednostkom czy pragną zakupić dodatkowe udziały czy nie. W zapisie tym powinny zostać określone zasady […]

Przewiń na górę