udziały wspólnika

Udziały w spółce

Jedną z najistotniejszych rzeczy z punktu widzenia wspólników z pewnością są udziały. Udziały to miara praw przysługujących wspólnikowi do spółki. Jako udział określić można część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych danego wspólnika. Minimalna wartość udziału określona jest w umowie spółki i wynosi 50 zł. Suma wszystkich udziałów musi równać […]

Przewiń na górę