umowa spółki

Umowa spółki bez notariusza

Umowa spółki jest podstawowym dokumentem, jaki jest tworzony w ramach procedury S24. Do zawarcia umowy dla potrzeb rejestracji spółki w trybie S24 nie jest wymagane zachowanie formy aktu notarialnego. W przypadku zawierania umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy musimy pamiętać o konieczności opatrzenia wniosku podpisem elektronicznym. Rezygnacja z formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. jest […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej spółki jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W spółce partnerskiej jest tak samo, w pierwszej kolejności sporządzamy umowę spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów. Umowę sporządza się w formie pisemnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki partnerskiej musi określać […]

Rejestracja spółki krok po kroku

Wybór najlepszej formy działalności – na decyzje o wyborze rodzaju spółki ma wpływ wiele czynników, od wysokości kapitału zakładowego, wielkości planowanego przedsięwzięcia, wykonywanego zawodu, do wymogów odnośnie opodatkowania i prowadzenia księgowości.  Przygotowanie umowy spółki – zależnie od formy spółki i rodzaju kapitału założycielskiego są różne wymogi. Umowa może być zawarta ustnie, jednak nie zaleca się […]

Przewiń na górę