umowa spółki

Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS

Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS – czy zawsze obowiązkowa? Istotnie należy podkreślić, że aktualizacja kodów PKD spółki to jeden z najważniejszych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak przeprowadzić procedurę zmiany PKD spółki? PKD, Polska Klasyfikacja Działalności Celem utworzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności jest usystematyzowanie podmiotów funkcjonujących na rynku. Dodatkowo PKD dostarcza wielu […]

Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC przy rejestracji spółki

Rejestracja spółki, a dokładnie sporządzenie umowy nowego podmiotu, stanowi jedną z tych czynności, które znajdują się na liście czynności objętych podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Z koniecznością odprowadzenia PCC należy się również liczyć w momencie wprowadzania zmian w treści umowy, które powodują podwyższenie podstawy opodatkowania. Podatek od czynności cywilnoprawnych zobowiązani są opłacić wspólnicy (w przypadku spółki […]

Umowa spółki bez notariusza

Umowa spółki jest podstawowym dokumentem, jaki jest tworzony w ramach procedury S24. Do zawarcia umowy dla potrzeb rejestracji spółki w trybie S24 nie jest wymagane zachowanie formy aktu notarialnego. W przypadku zawierania umowy przy wykorzystaniu wzorca umowy musimy pamiętać o konieczności opatrzenia wniosku podpisem elektronicznym. Rezygnacja z formy aktu notarialnego umowy spółki z o.o. jest […]

Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej spółki jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W spółce partnerskiej jest tak samo, w pierwszej kolejności sporządzamy umowę spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów. Umowę sporządza się w formie pisemnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki partnerskiej musi określać […]

Rejestracja spółki krok po kroku

Wybór najlepszej formy działalności – na decyzje o wyborze rodzaju spółki ma wpływ wiele czynników, od wysokości kapitału zakładowego, wielkości planowanego przedsięwzięcia, wykonywanego zawodu, do wymogów odnośnie opodatkowania i prowadzenia księgowości.  Przygotowanie umowy spółki – zależnie od formy spółki i rodzaju kapitału założycielskiego są różne wymogi. Umowa może być zawarta ustnie, jednak nie zaleca się […]

Przewiń na górę