wpis spółki do rejestru

Wpis spółki do KRS – wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku należy dołączyć: druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne, druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru, druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu, druk KRS-WK – organy […]

Przewiń na górę