zakładanie spółek Kraków

Zakładanie prostej spółki akcyjnej w Krakowie

Wielu przedsiębiorców od dłuższego czasu oczekuje umożliwienia rejestracji prostej spółki akcyjnej, która ma stanowić korzystne połączenie spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Celem wdrożenia prostej spółki akcyjnej jest pomoc startupom w rozwoju oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Czym charakteryzuje się prosta spółka akcyjna? – akcje nie posiadają wartości nominalnej oraz nie stanowią części kapitału akcyjnego […]

Przekształć JDG w spółkę z o.o. – korzyści z wyboru tego rozwiązania

Rząd ogłosił program Nowy Ład, który zrewolucjonizuje system podatkowy w Polsce. Obecnie obowiązujące przepisy mogą zostać znacznie zmodyfikowane. Kto najbardziej straci na planowanych rozwiązaniach? Zaplanowane rozwiązania w ramach Nowego Ładu najbardziej dotkną właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Ich sposób rozliczania się zostanie zmieniony na niekorzyść. Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy prowadzący JDG nie będą mogli: – odliczyć […]

Koszty założenia spółki

Podstawą do założenia i zarejestrowania spółki jest sporządzenie i podpisanie umowy. Dokument utworzony może zostać poprzez system S24 lub tradycyjnie w formie aktu notarialnego. Wniosek składany do Krajowego Rejestru Sądowego zawierać powinien co najmniej nazwę firmy i siedzibę, określony przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację o liczbie udziałów wspólnika, wartość nominalną wkładu, a także czas […]

Jakie dokumenty są niezbędne przez założeniem spółki z o.o.?

Aby móc przystąpić do procedury rejestracji spółki, należy skompletować wymagane dokumenty oraz danych formalnych. Chcąc zarejestrować spółkę poprzez portal S24, należy ze wspólnikami omówić wiele poniżej wymienionych kwestii, aby cały poszedł sprawnie i bezproblemowo. Zatem, do założenia spółki z o.o. wspólnicy powinni mieć przygotowane dane osobowe, a więc imię, drugie imię, nazwisko, adres oraz numer […]

Jak uzyskać REGON dla spółki?

Zgodnie z §1 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń REGON stanowi rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Czym jest podmiot gospodarki narodowej? To osoba prawna, jednostka organizacyjna niemającą osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą. Uproszczona definicja mówi, że […]

Zgłoszenie zmiany kodów PKD spółki z o.o.

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność dąży do rozwoju działalności. Często poszerzenie oferowanych usług oraz produktów wymagania dopełnienia procedury jaką jest zgłoszenie zmiany kodów PKD spółki z o.o. PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności określa przedmiot działalności spółki. Powinien on zostać określony w umowie spółki oraz upubliczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki może zawierać więcej niż […]

Co trzeba wiedzieć o statucie spółki?

Statut spółki – dokument, który zawiązuje, a także reguluje zasady prowadzenia oraz funkcjonowania spółek na polskim rynku. Zgodnie z aktualnymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych jest on sporządzany jedynie w przypadku spółki akcyjnej. W przypadku tej spółki zawiązanie spółki ma miejsce z chwilą objęcia wszystkich akcji. Z kolei spółki te nabywają osobowość prawną z chwilą wpisania […]

Co warto wiedzieć przed założeniem spółki z o.o.?

Przedsiębiorcy decydujący się na prowadzenie własnej działalności często decydują się na wybór spółki z o.o., która może być prowadzona przez jedną osobę lub kilku wspólników. Działalność w postaci spółki z o.o. wymaga prowadzenia pełnej księgowości co często obowiązuje do nawiązania współpracy z biurem rachunkowym. Co jeszcze warto wiedzieć przed wyborem spółki z o.o.? Spółka z […]

Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.

Spółka z o.o. stanowi część grupy spółek handlowych kapitałowych. Wspólnicy, którzy decydują się na rejestrację tej formy prawnej muszą posiadać kapitał w wysokości 5 000 zł. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania prywatnym majątkiem. Ta ograniczona odpowiedzialność sprawia, że to najpopularniejsza forma prawna. Warto dodać, że spółka posiada […]

Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!