zakładanie spółki

PKWiU, PKD, i PKOB

Każdy przedsiębiorca, który planuje rejestrację spółki, powinien zaznajomić się z trzema klasyfikacjami funkcjonującymi w naszym kraju: PKWiU, PKD, i PKOB. Powstały one przede wszystkim do celów statystycznych i mają za zadanie gromadzić i przetwarzać dane podmiotów biorących udział w obrocie gospodarczym. Powstały one w odpowiedzi na obowiązki i wytyczne narzucone nam przez Unię. Osoby, które […]

Udziały w spółce

Jedną z najistotniejszych rzeczy z punktu widzenia wspólników z pewnością są udziały. Udziały to miara praw przysługujących wspólnikowi do spółki. Jako udział określić można część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych danego wspólnika. Minimalna wartość udziału określona jest w umowie spółki i wynosi 50 zł. Suma wszystkich udziałów musi równać […]

Prawo kontroli wspólnika

Prawo kontroli wspólnika polega na tym, że wspólnik ma możliwość przeglądania ksiąg oraz dokumentów spółki, sporządzić bilans na własny użytek oraz żądać wyjaśnień od zarządu w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Wspólnik ma prawo również zrobienia kopii dokumentów oraz sporządzania notatek. Warto zaznaczyć, że jeżeli wspólnik ustanowi pełnomocnika do działania w jego imieniu, to wykluczone jest sprawowanie […]

Czy rejestracja spółki jest trudna?

Zakładanie spółek w Polsce budzi obawy wielu przedsiębiorców. Pomimo, że na przykład działalność w formie spółki z o.o. jest dobrym rozwiązaniem dla osób chcących ograniczyć ryzyko finansowe jedynie do utraty wkładu własnego, często proces rejestracji zniechęca takiego przedsiębiorcę do jej założenia. Warto wiedzieć, że zakładanie spółki nie jest rzeczą trudną, a może nieco bardziej pracochłonną […]

Rejestracja spółek osobowych

Rejestracja spółek jawnych – do założenia spółki jawnej niezbędne jest sporządzenie umowy, a po jej podpisaniu zarejestrowanie spółki w KRS, ZUS i US oraz złożenie wniosku o nadanie numerów REGON i NIP. Rejestracja spółek partnerskich – założenie spółki partnerskiej wymaga sporządzenia umowy, którą muszą podpisać wszyscy partnerzy. Po podpisaniu umowy zajmujemy się zgłoszeniem spółki do […]

Dlaczego warto założyć własną firmę?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej niesie ze sobą wiele korzyści, o których warto pamiętać, kiedy przed założeniem firmy powstrzymują nas obawy. Najistotniejszą z jasnych stron prywatnej działalności jest swoboda decydowania o sobie. Nikt nie dyktuje Ci w tej sytuacji warunków pracy, sam ustalasz harmonogram pracy, urlop. Sam jesteś odpowiedzialny za realizację zadań i nikt nie rozlicza […]

Formularze KRS potrzebne do rejestracji

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli inaczej spółki kapitałowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Tak jak każda inna spółka, tak również spółka z o.o. musi być wpisana do rejestru handlowego, którego kodeks nakłada na założycieli obowiązek pokrycia całego kapitału zakładowego. Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nakazuje złożenia odpowiednich wniosków, a są to: […]

Kapitał zakładowy spółki

Założenie spółki wiąże się z wieloma formalnościami. Podjęcie decyzji o założeniu powinno skłonić każdego przedsiębiorcę, w pierwszych krokach do zapoznania się z kodeksem spółek handlowych. Z wielu wymogów dotyczących zakładania spółki wymienić można obowiązkowy kapitał zakładowy. 1.Jaka powinna być wysokość kapitału zakładowego? minimum 5 000 złotych, przy czym wartość nominalna jednego udziału nie może być […]

Przewiń na górę