Tworzenie struktur spółek zależnych-holdingów.

Struktury spółek zależnych to inaczej holdingi.

Holding to organizacja grupująca podmioty gospodarcze np. spółki, które są samodzielne pod względem prawnym i organizacyjnym, ale uzależnione od podmiotu dominującego pod względem finansowym.

Holdingi można zaklasyfikować do pewnych kryteriów, ze względu na sposób ich powstawania:

  • łączenie przedsiębiorstw
  • wydzielania przedsiębiorstw
  • powstałe na bazie przedsiębiorstw wieloskładnikowych

Powstanie holdingów na bazie przedsiębiorstw wielozakładowych przebiega następująco:

  1. Przekształcenie przedsiębiorstwa wielozakładowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa.
  2. Utworzenie spółek podporządkowanych.
  3. Utrzymanie spółki pierwotnej jako spółki dominującej.
  4. Prywatyzacja holdingu.

Prywatyzacja holdingu musi przebiegać w sposób umożliwiający utrzymanie układu holdingowego, czyli pakietu akcji lub udziałów spółek podporządkowanych przez spółkę dominującą.

Nie można zaakceptować stanowiska, gdzie holding utożsamia się jedynie ze spółką naczelną, ponieważ istotę holdingu stanowi więź co najmniej dwóch podmiotów prawno-gospodarczych: podmiot kontrolny i podmiot kontrolujący.

Tworzenie struktur spółek zależnych-holdingów.
Przewiń na górę