Tytuł prawny do lokalu spółka z o.o.

Czy rejestrując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinniśmy posiadać dokument potwierdzający prawo do użytkowanego lokalu? Czy taki dokument jest wymagany przez CEIDG lub KRS?

CEIDG:

W przypadku rejestracji firmy w CEIDG, wpisując adres prowadzenia działalności, należy posiadać tytuł prawny do lokalu. Może to być np.:

  • prawo własności nieruchomości lub lokalu mieszkalnego
  • prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • dzierżawa
  • najem
  • użyczenie

W tym zakresie należy posiadać dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego (np. umowa sprzedaży, wypis z księgi wieczystej, akt własności).

 

KRS:

Rejestrując spółkę w KRS nie musimy posiadać dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu.

 

Rejestracja spółki do VAT a prawo do lokalu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rejestrując spółkę do VAT nie musimy posiadać prawa do lokalu. Wielu urzędników jednak wymaga okazania dowodu pozwalającego na użytkowanie danego miejsca podanego w adresie działalności. Powodem jest wyeliminowanie oszustw podatkowych.

Tytuł prawny do lokalu spółka z o.o.
Przewiń na górę