Umowa spółki partnerskiej

Nieodłącznym elementem każdej spółki jest umowa zawierana pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Jest to pierwsza czynność dokonywana w celu założenia spółki. W spółce partnerskiej jest tak samo, w pierwszej kolejności sporządzamy umowę spółki, a także prawa i obowiązki przyszłych partnerów. Umowę sporządza się w formie pisemnej.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych umowa spółki partnerskiej musi określać co najmniej:

  • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  • przedmiot działalności spółki,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki,
  • w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów,
  • firmę i siedzibę spółki,
  • czas trwania spółki, jeśli jest określony,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartości.
Umowa spółki partnerskiej
Przewiń na górę