Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.

Spółka z o.o. stanowi część grupy spółek handlowych kapitałowych. Wspólnicy, którzy decydują się na rejestrację tej formy prawnej muszą posiadać kapitał w wysokości 5 000 zł.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania prywatnym majątkiem. Ta ograniczona odpowiedzialność sprawia, że to najpopularniejsza forma prawna.

Warto dodać, że spółka posiada osobowość prawną – może pozywać i być pozywana.

Umowa spółki sporządzana jest w formie aktu notarialnego (w przypadku tradycyjnej formy rejestracji).
Istnieje możliwość zarejestrowania spółki za pomocą systemu S24, który likwiduje obowiązek obecności notariusza podczas procedury założenia. W tym przypadku założyciele muszą trzymać się wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Umowa spółki z o.o. powinna zawierać informację na temat:
– Siedziby spółki
– Przedmiotu działalności spółki z o.o.
– Kapitału zakładowego
– Udziałów wspólników
– Liczby i wartości nominalnej udziałów
– Czasu trwania spółki
– Sposobów podwyższenia kapitału zakładowego

Czy umowa spółki może zostać zmieniona w trakcie trwania spółki? Tak, ale warto pamiętać o tym, że każda zmiana musi mieć formę pisemną, być uchwalona przez wspólników oraz zgłoszona w rejestrze sądowym.

Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.
Przewiń na górę