Usługi dodatkowe

JEDNORAZOWE USŁUGI DODATKOWE

Zatrudnienie członków zarządu spółki

Oferujemy pomoc w opracowaniu odpowiedniej dokumentacji umożliwiającej optymalne zatrudnienie członków zarządu spółki. Pomagamy w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego, powołania w drodze uchwały wspólników.

Optymalizacja podatkowa i ZUS

Doradzamy w kwestii bezpiecznego oraz zgodnego z przepisami prawa podatkowego pominięcia konieczności opłacania składek ZUS przez członków zarządu spółki z o.o.. Oferujemy kompleksową pomoc w podjęciu odpowiednich kroków do zmniejszenia kosztów już w początkowych etapach prowadzenia firmy.

Przekształcenia, podział i łączenie spółek

W ramach współpracy oferujemy kompleksową obsługę prawną procesów połączeń, podziałów i innych form reorganizacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych. Udział naszych specjalistów uzależniony jest od potrzeb Klienta – może się odbywać zarówno kompleksowo, jak i na poszczególnych etapach dotyczących przygotowania koncepcji przedsięwzięcia i dokumentów, realizacji i monitorowania przedsięwzięcia, jego weryfikacji czy też rozliczenia transakcji pod względem podatkowym oraz rachunkowym

Dokumentacja zgromadzeń wspólników i organów spółek

 Oferujemy pomoc w przygotowaniu odpowiednich wniosków oraz pełnej dokumentacji wynikającej z przeprowadzonego zgromadzenia wspólników oraz pozostałych organów spółek.

Przygotowanie dokumentacji przy zmianach osobowych w organach spółek

Nasze grono specjalistów w imieniu Klienta przygotuje dokumentację wymaganą w procesie zmian osobowych w organach spółek, takich jak zmiana składu wspólników lub składu poszczególnych organów.

Wyrobienie / sprzedaż e-podpisu

Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie sprzedaży, rejestracji i aktywacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych CERTUM.  Oferujemy również pomoc w bezpiecznym odnowieniu e-podpisu. Zapewniamy możliwość zakupu podpisu przez internet. 

Uzupełnienie braków formalnych we wniosku KRS

Zapewniamy pomoc w uzupełnieniu braków formalnych w razie otrzymania wezwania z sądu jako odpowiedź na złożony wniosek o rejestrację spółki lub aktualizację danych. Przygotowujemy brakujące dokumenty lub nanosimy poprawki w złożonych wcześniej dokumentach.

Przygotowanie i złożenie tekstu jednolitego umowy spółki

Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie przygotowania i złożenia w KRS tekstu jednolitego umowy spółki. Przeprowadzimy całą procedurę zmiany zapisów umowy spółki w KRS.

Sporządzenie umowy sprzedaży udziałów

Usługa skierowana do przedsiębiorców, którzy chcą dokonać sprzedaży posiadanych udziałów w spółce. Zajmujemy się kompleksową weryfikacją dostarczonych danych oraz sporządzaniem, na ich podstawie, najbardziej korzystanej treści umowy sprzedaży. 

USŁUGI W RAMACH PEŁNEJ OBSŁUGI ​

Prowadzenie księgowości

Oferujemy pomoc w prowadzeniu księgowości małych oraz dużych przedsiębiorstw. W ramach współpracy świadczymy usługi, które pozwalają odciążyć właścicieli firm od obowiązków księgowych, udostępniamy Panel Klienta umożliwiający kontrolowanie firmy w każdej chwili.

Obsługa prawna

Skorzystanie ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez nasze biuro sprawia, że wszystkie podejmowane przez przedsiębiorcę decyzje oparte są na obowiązujących przepisach prawnych. Dostęp do wiedzy doświadczonych prawników umożliwia bezpieczne zarządzanie działalnością.

Aktualizacja danych spółki

W ramach współpracy z naszym biurem Klienci mogą skorzystać z usług związanych z opracowaniem zmian w umowie spółki oraz rejestrację zmian w KRS.

Wirtualne biuro

Klienci naszego biura mogą skorzystać z wirtualnego biura, które pozwala znacznie zminimalizować koszty, podnieść prestiż firmy oraz świadczyć profesjonalne usługi. Swoją ofertę kierujemy zarówno do nowych jak i stałych Klientów.

Doradztwo podatkowe

Oferujemy wsparcie w postaci doradztwa podatkowego, które umożliwia bezpieczną optymalizację oraz wdrażanie ciągle zmieniających się przepisów prawa. Posiadamy odpowiednie uprawnienia, bogatą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie.

Przewiń na górę