Wnioski KRS do pobrania

KRS-W1

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółka jawna, partnerska, komandytowa)

KRS-W2

Wniosek o rejestrację podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców (spółka komandytowo – akcyjna)

KRS-W3

Wniosek o rejestrację podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców (spółka z o.o.)

KRS-W4

Wniosek o rejestrację podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców (spółka akcyjna)

KRS-W9

Wniosek o rejestrację podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców (fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczne lub zawodowa podejmująca działalność gospodarczą)

KRS-W12

Wniosek o rejestrację podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców (europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych)

KRS-W20

Wniosek o rejestrację podmiotu  w  rejestrze przedsiębiorców (fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa)

KRS-W21

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej

KRS-W22

Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej – publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego

KRS-D1

Wzór wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS-D2

Wzór wniosku o zmianę danych wierzyciela w rejestrze dłużników niewypłacalnych

KRS-D3

Wniosek o wykreślenie dłużnika z pozycji rejestru dłużników niewypłacalnych

KRS-WB

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej)

KRS-WC

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (wspólnicy spółki komandytowej)

KRS-WD

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (partnerzy)

KRS-WE

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru)

KRS-WF

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (założyciele)

KRS-WK

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej (organy podmiotu, wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki)

KRS-WM

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (przedmiot działalności)

KRS-WM

Załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (przedmiot działalności)

KRS-X2

Wniosek o wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego

KRS-Z1

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółka jawna, partnerska, komandytowa)

KRS-Z2

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółka komandytowo – akcyjna)

KRS-Z3

Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna)

KRS-Z30

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawozdania finansowe i inne dokumenty)

KRS-Z40

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (zaległość podatkowa, celna, na rzecz ZUS)

KRS-Z41

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (wierzytelność)

KRS-Z61

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (likwidacja, rozwiązanie/unieważnienie)

KRS-Z67

Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (postępowanie układowe)

KRS-ZB

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana- wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo – akcyjnej)

KRS-ZD

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – partnerzy) 

KRS-ZE

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru) 

KRS-ZF

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – akcjonariusze spółki akcyjnej)

KRS-ZC

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – wspólnicy spółki komandytowej) 

KRS-ZH

załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – połączenie, podział, przekształcenie spółki)

KRS-ZK

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – organy podmiotu/wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki)

KRS-ZM

Załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców (zmiana – przedmiot działalności)

KRS-ZN

załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców(sprawozdania finansowe i inne dokumenty)

KRS-ZU

Załącznik do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym (numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP)
Przewiń na górę