Wpis spółki do KRS – wymagane dokumenty

Wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wpis należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W3. Do wniosku należy dołączyć:

 • druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
 • druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru,
 • druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
 • druk KRS-WK – organy podmiotu,
 • druk KRS-WL – prokurenci,
 • druk KRS-WM – przedmiot działalności,
 • umowę spółki,
 • oświadczenie zarządu o wniesienie kapitału,
 • dokument o powołaniu członków organów spółki,
 • listę wspólników,
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika,
 • dowody uiszczenia opłat,
 • listę obejmującą nazwisko i imię oraz adres do doręczeń albo firmę lub nazwę i siedzibę członków organów lub osób uprawnionych do powołania zarządu.
Wpis spółki do KRS – wymagane dokumenty
Przewiń na górę