Wybór kodów PKD przy rejestracji spółki

Jednym z obowiązkowych elementów przygotowania do rozpoczęcia procedury rejestracji spółki lub jednoosobowej działalności, jest prawidłowe ustalenie kodów PKD.
Polska Klasyfikacja Działalności, w skrócie PKD to wykaz kodów, które określają rodzaj wykonywanej działalności. Zostały one ustalone przez rozporządzenia Rady Ministrów w 2007 roku, i obowiązują od 2008. Ustalono je przede wszystkim na potrzeby urzędowych rejestrów, systemów informatycznych administracji publicznej, do celów związanych z prowadzeniem ewidencji rachunkowej czy gromadzenia danych statystycznych.

Klasyfikacja kodów dzieli się na sekcje obejmujące pewne obszary działalności, którym przypisano litery alfabetu. Każdy kod składa się z 5 znaków określających: sekcję, dział (dwucyfrowa liczba), grupę, klasę i podklasę.

Wybór właściwych kodów powinien opierać się na czynnościach, które przedsiębiorca planuje w przyszłości wykonywać w ramach spółki. Świadczenie usług, które nie zostały uwzględnione w umowie jest działaniem niezgodnym z prawem. Warto więc dobrze przemyśleć sprawę kodów oraz pamiętać o konieczności ich aktualizacji.

Wybór kodów PKD przy rejestracji spółki
Przewiń na górę