Wyłączenie od głosowania w spółce

Wyłączenie od głosowania w spółce wspólnika jest możliwe zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek handlowych. Zapis ten dotyczy wspólnika który nie może głosować osobiście ani przez pełnomocnika przy uchwałach dotyczących np.

  • udzielania mu absolutorium,
  • jego odpowiedzialności wobec spółki,
  • sporów między nim, a  spółką,
  • zwolnienia z zobowiązania wobec spółki.

Zgodnie z zasadą uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów.

Za bezwzględną większość głosów uważa się więcej niż połowę wszystkich oddanych głosów, czyli sumowane są głosy oddane “za”, przeciw” oraz “wstrzymuję się”. Wstrzymanie się od głosu, traktowane jest jako, głos “przeciw”.

Głosowanie w którym, któryś ze wspólników został wyłączony może odbyć się normalnie a głosy wyłączonego wspólnika traktuje się jako głosy nieoddane. Należy pamiętać jednak o uzyskaniu bezwzględnej większości głosów oddanych.

Wyłączenie od głosowania w spółce
Przewiń na górę