Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej

Pierwszym etapem zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej jest zawarcie umowy przez wspólników. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

W spółce komandytowo-akcyjnej są dwa rodzaje wspólników:
– komplementariusz, ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki solidarnie i bez ograniczeń,
– akcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Umowa spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać:
– nazwę firmy,
– siedzibę spółki,
– wkłady wnoszone przez każdego komplementariusza i ich wartość,
– wysokość kapitału zakładowego i sposób jego zebrania,
– wartość nominalną akcji,
– nazwiska i imiona albo firmy komplementariuszy,
– organizację walnego zgromadzenia i rady nadzorczej,
– przedmiot działalności spółki,
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma spółki komandytowo-akcyjnej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie “spółka komandytowo-akcyjna”.

Istotnym elementem tworzenia spółki komandytowo-akcyjnej jest jej zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy). Spółka powstaje dopiero z chwilą wpisania do KRS. Nie istnieje S.K.A. w organizacji.

Zakładanie spółki komandytowo-akcyjnej
Przewiń do góry
SZYBKI KONTAKT

Przedstawimy ofertę założenia spółki w 24h!

    Szybki kontakt