Zaskarżenie uchwały wspólników

W zapisach Kodeksu Spółek Handlowych przewidziano dwa różne powództwa, których celem jest wyeliminowanie uchwały zgromadzenia wspólników z obrotu prawnego. Mowa o uchyleniu oraz o stwierdzeniu nieważności.

W praktyce uchwała zgromadzenia wspólników spółki z o.o. może uderzać w najważniejsze interesy udziałowca takie, jak np.:
– umorzenie udziałów,
– wyłączenie prawa poboru,
– przekształcenie w spółkę akcyjną,
– połączenie z innymi jednostkami,
– usunięcie wspólnika itp.

Jedną z podstaw do zaskarżenia uchwały może być m.in. naruszenie przepisów, które regulują tryb podejmowania uchwał, a w głównej mierze zwoływanie i przeprowadzanie zgromadzeń wspólników. Ważne jednak jest to, iż wszelkie błędu w zakresie zwoływania/przeprowadzania zgromadzenia wspólników, mają charakter formalny, a więc podstawą mogą być jedynie wówczas, gdy miały wpływ na jej treść.

Często powodem przez który wspólnicy rezygnują z zaskarżania uchwał przed sądem, są opłaty sądowe, ponieważ kosztuje to aż 5 000 zł za każdą zaskarżaną uchwałę.

Co ważne – w pierwszej instancji sprawa rozpatrywana jest przez sądy okręgowe, co stanowi dodatkowy kłopot organizacyjny, ponieważ wydziały gospodarcze funkcjonują wyłącznie w większych sądach okręgowych. Strony wówczas, są zobowiązane do dłuższych i automatycznie dłuższych dojazdów.

Zaskarżenie uchwały wspólników
Przewiń do góry