Zdalne posiedzenia zarządu spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych istnieje możliwość zdalnego uczestnictwa członków zarządu w organizowanych posiedzeniach. Istotnie należy zaznaczyć, że skorzystanie z tego rozwiązania nie zobowiązuje do wprowadzenia odpowiednich zapisów w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Od marca 2020 r. w posiedzeniach zarządu spółki z o.o. można uczestniczyć przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (np. wideorozmowa). Warto zaznaczyć, że korzystając z tego rozwiązania można również podejmować uchwały zarządu.

Nowe regulacje uprawniają również do oddania głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

Uwaga!
Podejmując uchwały zdalnie nadal należy poinformować wszystkich wspólników o posiedzeniu zarządu.

Członkowie zarządu powinni rozważyć uregulowanie spraw związanych ze zdalnym posiedzeniem (nie ma takiego obowiązku), aby uniknąć nieporozumień w przyszłości. Szczególną uwagę należy zwrócić na konieczność zapewnienie identyfikacji członków zarządu oraz bezpieczeństwa w Internecie.

Zdalne posiedzenia zarządu spółki z o.o.
Przewiń na górę