Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego po rejestracji

Kolejnym krokiem niezbędny do zakończenia procedury rejestracji spółki z o.o., następującym po otrzymaniu wpisu do KRS, jest zgłoszenie jej do urzędu skarbowego, właściwego pod względem siedziby.

W urzędzie należy złożyć:

1. PCC- 3 – formularz dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych.

Należy go złożyć przed upływem 14 dni od momentu zawarcia umowy spółki. Do jego złożenia zobowiązane są spółki zakładane przez internet. W przypadku tradycyjnej rejestracji podatek ten pobiera notariusz. Wysokość opłaty oblicza się na podstawie wysokości kapitału zakładowego.

2. NIP – 8

W formularzu należy wskazać adres spółki, numer rachunków bankowych, miejsce przechowywania ksiąg rachunkowych oraz informację o tym, czy spółka jest czynnym płatnikiem składek ZUS.
Na złożenie NIP – 8 podmiot ma 7 dni jeżeli zatrudnia prawników, jeżeli nie zatrudnia aż 21 dni.

3. VAT – R

Zapewnia zgłoszenie spółki do rejestru czynnych płatników podatku VAT.
Formularz musi zostać złożony co najmniej na dzień przed podjęciem pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT.

4. UPL -1 – pełnomocnictwa do wysyłania deklaracji elektronicznej w imieniu spółki.

Upoważnienie składają osoby uprawnione do reprezentowania spółki. Nie ma terminu, w jakim należy złożyć UPL-1, aby było skuteczne musi jednak zostać złożone najpóźniej w dniu przesłania deklaracji.

Zgłoszenie spółki do urzędu skarbowego po rejestracji
Przewiń na górę