Zgłoszenie zmiany kodów PKD spółki z o.o.

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność dąży do rozwoju działalności. Często poszerzenie oferowanych usług oraz produktów wymagania dopełnienia procedury jaką jest zgłoszenie zmiany kodów PKD spółki z o.o.

PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności określa przedmiot działalności spółki. Powinien on zostać określony w umowie spółki oraz upubliczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Umowa spółki może zawierać więcej niż 10 kodów PKD. Istotne jest, aby wykazane w umowie kody odzwierciedlały bieżącą działalność spółki. Warto jednak zaznaczyć, że w Krajowym Rejestrze Sądowym znajdziemy informacje tylko o 10 kodach – jeden określający podstawową działalność i nie więcej niż 9 określających działalność dodatkową.

W przypadku, gdy spółka zaczyna zajmować się nowym rodzajem działalności – wspólnicy zobowiązani są do dokonania zmian w umowie spółki.

Jeżeli mówimy o spółce z o.o., czyli spółce kapitałowej, zmian w PKD należy dokonać zawsze w trybie zmian umowy spółki/statutu spółki, a następnie stosowną zmianę umowy/statutu zgłosić do sądu rejestrowego. Etap wpisu do Rejestru KRS powoduje skuteczną zmianę w umowie spółki.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku spółki z o.o. zmiana umowy spółki następuje w formie uchwały zgromadzenia wspólników. Uchwała ta musi być podjęta w obecności notariusza w formie aktu notarialnego. Powyższe obowiązuje również dla jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmiana umowy spółki powinna zostać zgłoszona w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały.

Zgłoszenie zmiany kodów PKD spółki z o.o.
Przewiń na górę