Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS

Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS – czy zawsze obowiązkowa?

Istotnie należy podkreślić, że aktualizacja kodów PKD spółki to jeden z najważniejszych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jak przeprowadzić procedurę zmiany PKD spółki?

Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS
Pomoc w zgłoszeniu zmiany kodów PKD spółki do KRS

PKD, Polska Klasyfikacja Działalności

Celem utworzenia Polskiej Klasyfikacji Działalności jest usystematyzowanie podmiotów funkcjonujących na rynku. Dodatkowo PKD dostarcza wielu informacji statystycznych pozwalających na analizę działających firm.

PKD ma strukturę pięciopoziomową

PKD, obowiązek wpisu w KRS

Do posługiwania się kodem PKD zobowiązani są:

  • osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wpisane do CEIDG
  • podmioty objęte obowiązkiem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

Kod PKD należy wybrać i podać w formularzach rejestracyjnych firmy. Kody stanowią podstawę ubiegania się o numer REGON.

 

Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS

W przypadku spółek prawa handlowego przedmiot działalności należy uwzględnić w zapisach umowy spółki (w KRS należy wskazać maksymalnie 10 kodów, w tym jeden przedstawiający podstawową działalność).

Jak zmienić kod PKD spółki?

Zmiana zapisów umowy spółki jest konieczna w sytuacji, gdy chcemy zajmować się zupełnie nowym rodzajem działalności (zmiana przeważającego kodu działalności).

Zmiana PKD w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w celu zmiany zapisów umowy spółki należy podjąć odpowiednią uchwałę zgromadzenia wspólników (wymagana jest większość 3/4 głosów).

Zmianę umowy spółki należy zgłosić w KRS.


Sprawdź również:

Wybór kodów PKD przy rejestracji spółki

Jak uniknąć błędów przy rejestracji spółki z o.o.?

Zakup czy rejestracja spółki – na co się zdecydować?

Zgłoszenie zmiany PKD do sądu KRS
Przewiń na górę