Zwrot opłaty za wpis do KRS

Niezależnie od tego czy dokonujemy rejestracji spółki z umową w formie aktu czy przygotowaną na bazie wzorca, konieczne jest uiszczenie obowiązkowej opłaty od wniosku.

Wniosek o wpis do KRS opłata: w przypadku S24 wynosi 250 zł, w przypadku korzystania z PRS – 500 zł.

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jeśli wniosek zostanie złożony na niewłaściwym formularzu lub błędnie uzupełniony, sąd może dokonać zwrotu wniosku

A. bez wzywania do uzupełnienia braków – w takiej sytuacji sąd zwraca dokumenty, wniosek i opłatę. Jeśli z jakiegoś powodu zwrot nie nastąpi, należało będzie wystąpić do sądu z pisemną prośbą o zwrot.

B. z wezwaniem do uzupełnienia braków – jeśli do 7 dni błędy zostaną poprawione a brakująca dokumentacja zostanie uzupełniona, sąd automatycznie pobierze wcześniej uiszczoną opłatę na poczet nowego wniosku.

Zwrot opłaty za wpis do KRS
Przewiń na górę